banner nowy wersja 2

Dlaczego nazywamy księży „ojcem”?

Dziś czcimy naszych ojców i wszystko, co dla nas zrobili. Ale czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego nazywamy także księży katolickich „ojcem”?

Katolicy są wyjątkowi, ponieważ nasi ojcowie nie są jedynymi mężczyznami, których nazywamy ojcami. W ten sam sposób zwracamy się do każdego z naszych kapłanów.

Kościół używał tego tytułu w odniesieniu do duchowieństwa od swoich początków. Początkowo tytuł „Ojciec” był zarezerwowany dla papieża, ale z czasem jego użycie rozszerzyło się, aż do wszystkich biskupów i księży zwracano się w ten sam sposób.

Chociaż nasi księża nie są naszymi biologicznymi ojcami,  naszymi duchowymi ojcami. Tak jak ojciec prowadzi swoją rodzinę i chroni ją przed krzywdą, tak nasi kapłani prowadzą i bronią nas, ludzi, których Bóg powierzył ich opiece. Zapewniają nam także pokarm duchowy, którego potrzebujemy, aby wzrastać w świętości i ostatecznie dotrzeć do Nieba: w szczególności pokarm Eucharystii i uzdrawiającą moc spowiedzi.

Cnotliwy ojciec bierze odpowiedzialność za siebie, a także za dobro swojej żony i dzieci. Podobnie dobry ksiądz troszczy się o swoją duchową rodzinę i ponosi odpowiedzialność za jej duchowy dobrobyt. Chociaż najczęściej widzimy ich odprawiających Mszę św., to oni także spowiadają, zapewniają kierownictwo duchowe, odwiedzają i namaszczają chorych, pomagają parom przygotować się do małżeństwa, chrzcić i wiele więcej.

Podczas codziennej modlitwy i Liturgii Godzin modlą się i wstawiają za nami i naszymi intencjami, składając nasze potrzeby i prośby u stóp Ojca, Boga.

Kapłani są wezwani do poświęceń, aby nam służyć. Człowiek, którego Bóg powołuje do kapłaństwa rzymskokatolickiego, rezygnuje z posiadania własnego ziemskiego małżeństwa i fizycznej rodziny, aby być w pełni i całym sercem dyspozycyjnym wobec każdego, kogo Bóg postawi na swojej drodze. Kapłani poświęcają każdy dzień swojego życia służbie swojej owczarni sakramentalnie i praktycznie, poświęcając ojcostwo biologiczne, aby żyć Bożym darem ojcostwa duchowego.

Nazywamy księży „ojcami” ze względu na ich duchowe przywództwo w tej wielkiej rodzinie, która tworzy Ciało Chrystusa. Dzisiaj z pewnością zachęcamy Cię, abyś przez lata szanował miłość i poświęcenie swojego taty – nie zapomnij jednak o swoim księdzu, który również oddał swoje życie, aby Ci służyć i pomóc zaprowadzić Twoją duszę do nieba!

Ostatnio dodane