booked.net


banner nowy wersja 2

Hierarchia kościelna

W języku potocznym "hierarchia kościelna" to ogół wyższych duchownych w danym Kościele, zwanych hierarchami, do których w Kościele Katolickim zwykle zalicza się papieża i prałatów, zwłaszcza prałatów wyższych: od kardynałów, poprzez arcybiskupów do biskupów.

W Kościele katolickim w hierarchii kościelnej na jej najważniejszych stopniach znajdują się: papież, biskupi, prezbiterzy, diakoni, bracia i siostry ze zgromadzeń zakonnych. 

Papieżowi podlegają (według sprawowanych urzędów) kolejno:

Arcybiskupi metropolici,

Biskupi diecezjalni wraz z ich wikariuszami generalnymi i biskupimi,

Dziekani,

Proboszczowie i Wikariusze parafialni.

Księża diecezjalni są wyróżniani przez papieża godnościami protonotariusza apostolskiego, prałata honorowego Jego Świątobliwości i kapelana honorowego Jego Świątobliwości, a przez biskupa godnością kanonika katedralnego lub kolegiackiego, gremialnego lub honorowego oraz przywilejem noszenia rokiety i mantoletu.

Także zgromadzenia zakonne mają określoną strukturę organizacyjną, której wzór jest następujący:
najwyższy przełożony wraz z jego radą,
prowincjałowie wraz z ich radami,
przełożeni i pozostali członkowie domów zakonnych.

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego z 1983 r. precedencja w Kościele Katolickim przedstawia się następująco:

Biskup Rzymu, czyli Papież

Kardynałowie (tytuł jedynie honorowy - nie dający żadnej władzy jurysdykcyjnej)

Patriarchowie i Metropolici

Arcybiskupi

Biskupi:

Biskupi diecezjalni (i zrównani z nimi: prałat terytorialny, opat terytorialny, wikariusz apostolski, prefekt apostolski i administrator apostolski (jeśli administratura jest erygowana na stałe))

inni biskupi (koadiutorzy, pomocniczy)

Wikariusze:

Wikariusze generalni i wikariusz sądowy

Wikariusze biskupi

oraz:

Przełożeni wyżsi instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego na prawie papieskim (również laickich)

Dziekani

Proboszczowie

Wikariusze parafialni

Diakoni