booked.net


banner nowy wersja 2

rada duszpasterska caly txt

DUSZPASTERZ ODPOWIEDZIALNY –  KS. MAREK OGORZAŁY SCHR

SEKRETARZ –  KAROLINA DZIDA

POZOSTALI CZŁONKOWIE:

ALICJA ZAKRZEWSKA
ALINA GOLĘBIEWSKA
MARLENA KOTZKNECHT
MARCELINA PŁANETA
KS. GRZEGORZ SUSKI SCHR
ANDRZEJ KOTZKNECHT
TOMASZ STACHOWSKI
TOMASZ PAŁUBICKI
MARIUSZ STAŃKO
KRZYSZTOF BIALOSZKIEWICZ