banner nowy wersja 2

Co symbolizuje Najświętsze Serce?

Obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Czy wiesz, co przedstawia wizerunek Najświętszego Serca?

Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa sięga czasów apostolskich. To nabożeństwo oddaje cześć żarliwej miłości Jezusa do każdego z nas, a także stanowi zadośćuczynienie za odrzucenie, prześladowanie i pogardę, jakie Jego Najświętsze Serce otrzymuje od świata

Najświętsze Serce jest często przedstawiane w sztuce katolickiej. Niektóre przedstawienia przedstawiają samo Najświętsze Serce, inne przedstawiają Jezusa z promieniującym Najświętszym Sercem na piersi lub w dłoni.

Na tym obrazie możemy zobaczyć różne małe emblematy, każdy przedstawiający aspekt ofiarnej miłości Chrystusa.

Pierwszą rzeczą, którą zauważamy, jest to, że serce Jezusa jest odsłonięte, ponieważ On wylał się za nas i pragnie, abyśmy weszli do Jego Najukochańszego Serca.

Korona otaczająca Najświętsze Serce przypomina Jezusa ukoronowanego cierniem i przypomina nam, że znosił dla nas prześladowania i wyśmiewania.

Ogień reprezentuje płonący płomień boskiej miłości i esencję boskości. (Pamiętasz Mojżesza i Jego spotkanie z krzakiem, który płonął, ale nigdy nie został spalony?). Najświętsze Serce płonie miłością do człowieka.

Krzyż pośród płomieni przypomina nam o Jego ofierze za nas na krzyżu Kalwarii, ofierze podjętej z Jego nieskończonej miłości do grzeszników.

Korona królewska jest często przedstawiana na Najświętszym Sercu jako symbol królewskości Jezusa. Rana po włóczni nawiązuje do Jana 19:33-37, kiedy to rzymscy żołnierze przebili bok Jezusa, a z rany wypłynęła krew i woda, co według Ewangelii Jana „stało się, aby wypełniło się Pismo: «Nie kość jego zostanie złamana” (Jana 19:36). Ten obraz krwi i wody jest bardzo symboliczny. Reprezentuje Baranka Paschalnego złożonego w ofierze za nasze grzechy, aby zbawić nas od śmierci i przypomina nam, że Jezus przelał za nas każdą ostatnią kroplę swojej krwi.

Teraz, kiedy czcisz dziś Najświętsze Serce Jezusa, możesz medytować nad jego głęboką symboliką i palącą miłością Chrystusa do ciebie.