booked.net


banner nowy wersja 2

Jaka jest podstawa wiary w istnienie aniołów stróżów?

aniol strozPismo Święte odnotowuje wiele przypadków przychodzenia aniołów z pomocą ludowi Bożemu. Katechizm Kościoła Katolickiego wspomina o ich ochronie Lota i Hagar w Starym Testamencie, a także o tym, jak anioł powstrzymał Abrahama od złożenia ofiary z syna Izaaka (por. nr 332).

Wiara Kościoła w aniołów stróżów opiera się na nauczaniu Jezusa. Św. Mateusz zapisuje słowa naszego Zbawiciela: „Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych najmniejszych; bo powiadam wam, że ich aniołowie w niebie zawsze patrzą na oblicze mojego Ojca niebieskiego” (Mt 18,10). Od początków Kościoła teolodzy interpretowali te słowa w ten sposób, że każdy z nas ma określonego anioła, który go chroni. Św. Hieronim napisał: „Jak wielka jest wartość duszy, że każdy człowiek od urodzenia otrzymał anioła dla swojej opieki”.

W Piśmie Świętym tak często wspomina się o aniołach, że ich istnienie jest przedmiotem wiary, którą musimy przyjąć. Jednakże poza uznaniem istnienia aniołów, jesteśmy proszeni o wyrażenie zgody na bardzo niewiele poza uznaniem duchowej natury aniołów stworzonych przez Boga. Argumenty za istnieniem aniołów stróżów są przekonujące, ale nie mamy obowiązku im się poddawać ani wierzyć w aniołów stróżów.