booked.net


banner nowy wersja 2

Dwóch Aniołów Stróżów dla księży?

Tło usunięte dwa aniolyIstnieje tradycja, że ​​kapłani mają dwóch aniołów, anioła stróża i anioła wzmacniającego. Jest to jednak tylko tradycja, a nie oficjalne nauczanie Kościoła.

Ma to pewien sens, że kapłan miałby anioła wzmacniającego, ponieważ Pismo Święte poświadcza, że ​​Bóg zarządza stworzeniem na wiele sposobów poprzez aniołów. Niektórzy aniołowie zajmują się najwyższymi niebiosami, inni gwiazdami i kosmosem, jeszcze inni nadzorują ziemię, a jeszcze inni opiekują się nami. W ten sposób realizują wolę i Opatrzność Bożą.

Ponieważ kapłan jest zaangażowany w szczególne i potężne dzieło Boże, logiczne jest, że Bóg wyznaczył anioła do pomocy w tym zadaniu. Kanon Rzymski (I Modlitwa Eucharystyczna) wskazuje na posługę takiego anioła, prosząc Boga, aby nasza ofiara została „zaniesiona przez ręce Twojego świętego Anioła na Twój ołtarz na wysokościach, przed obliczem Twojego Boskiego majestatu”.

Zatem przypuszczenie, że kapłan oprócz anioła stróża ma anioła wzmacniającego, nie jest pozbawione podstaw lub jest jedynie pobożnym myśleniem. Ale to powiedziawszy, nie jest to oficjalnie nauczane przez Kościół.