booked.net


banner nowy wersja 2

Czy anioły potrafią mówić i śpiewać?

rozmowa z aniolemPrawdą jest, że anioły nie mają krtani, ponieważ nie mają ciał fizycznych. Nie przeszkadza to jednak w komunikowaniu się z ludźmi.

Aniołowie, którzy służą Bogu na ziemi, mają zdolność przybierania ludzkiej postaci podczas wykonywania swoich boskich misji. Widzimy wiele przykładów tego w Starym Testamencie.

List do Hebrajczyków 13:2 wspomina o sytuacjach, w których naucza: „Nie zaniedbujcie gościnności, bo przez nią niektórzy nieświadomie gościli aniołów”.

W sposób zgodny z ich naturą anioły rzeczywiście potrafią mówić i śpiewać. Pismo Święte wielokrotnie wspomina o chórach anielskich otaczających niebiański tron. Wszystkie prefacje naszej liturgii przywołują przykład aniołów wielbiących i wysławiających Boga. W ten sposób przedmowa Objawienia Pańskiego łączy nas z kultem aniołów: „Teraz wraz z aniołami i archaniołami oraz całym zastępem niebieskim śpiewamy niekończący się hymn na Twoją chwałę”.

Oni na swojej drodze, my na swojej. Jednak w Boskim objawieniu znajdują się wskazówki, że w niebie będziemy mieli z aniołami wspólny środek komunikacji.