booked.net


banner nowy wersja 2

Jak anioły można nazywać świętymi?

aniol stroz

Niektórzy zastanawiali się, jak anioła można nazwać świętym. Kiedy mówimy o „świętym”, zwykle mamy na myśli osobę, której życie odzwierciedla lub faktycznie odzwierciedlało to, co Kościół nazywa „heroiczną świętością” – to znaczy życie przejrzyste dla miłosierdzia i miłości Jezusa Chrystusa. 

Na przestrzeni wieków Kościół zwrócił uwagę na życie wielu takich osób, które nadały im tytuł „świętych”.

Sześć listów św. Pawła adresowanych jest do chrześcijan jako do „świętych”. W tym kontekście termin ten odnosi się do statusu tych osób jako członków Mistycznego Ciała Chrystusa. Mówimy o obcowaniu świętych, aby określić wszystkich tych, którzy należą do Chrystusa. Termin „święty” odnosi się przede wszystkim do ludzi, ale odnosi się do każdej istoty w niebie.

Pismo Święte wyróżnia i wymienia trzech wielkich aniołów: Michała, Gabriela, Rafała. Kościół określa tych konkretnych aniołów mianem „świętych” ze względu na ich wielkie znaczenie w historii zbawienia.