booked.net


banner nowy wersja 2

Czym jest Jerycho różańcowe?

Jerycho Ruzancowe 2017aNazwa „Jerycho Różańcowe” nawiązuje do wydarzenia opisanego w biblijnej Księdze Jozuego. Według Pisma Świętego, wprowadzający Izraelitów do Ziemi Obiecanej po okresie niewoli egipskiej następca Mojżesza, Jozue otrzymał od Boga nakaz, by wojsko przez siedem dni okrążało przy głośnych dźwiękach trąb kamienne mury Jerycha. Siódmego dnia od huku trąb potężne mury niedostępnego miasta popękały i runęły, a Jerycho zostało zdobyte.

Jerycho to nieprzerwane, rotacyjne czuwanie grup osób przed Najświętszym Sakramentem przez siedem dni, w tym codzienna Msza Święta, Różaniec, a o godz. 15.00 każdego dnia Koronka do Miłosierdzia Bożego. Odbywa się w tylu miejscach, w ilu uda się je zorganizować grupom pozostającym ze sobą w duchowej łączności. W miejscowościach, w których nie ma możliwości zorganizowania Jerycha przez pełne siedem dni – organizowanie czuwania przynajmniej przez jedną dobę.

W nieustające, całodobowe czuwanie różańcowe przed Najświętszym Sakramentem są ofiarowywane – za pośrednictwem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny – w następujących intencjach:

•Wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy narodów Europy i świata. 

•O łaskę wiary dla narodów Europy i o powstrzymanie zła. 

•Wynagrodzenia za grzechy Polaków i o Polskę według Bożej woli. 

•O nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła świętego i Polski. 

•O obudzenie ducha pokuty w Polakach za grzechy całego Narodu przeciw życiu.

•O odkrycie daru Eucharystii w życiu i misji rodziny.