Banner

Chrzest PolskiChrzest Polski to wydarzenie historyczne, jedno z najważniejszych dla naszego kraju. Od tego wszystko się zaczęło, i mimo różnych zawirowań trwa nadal. 14 kwietnia obchodzimy więc niezwykle ważne święto Chrztu Polski.

 

 

 

Uchwalenie święta

Ustawę w tej kwestii przyjęto 22 lutego 2019 roku. 279 posłów zgodziło się (przeciw było 125), że upamiętnienie przyjęcia chrztu przez Mieszka I jest ważną sprawą. Święto ma utrwalić w świadomości Polaków wiedzę o wydarzeniu dzięki któremu zaistnieliśmy w Europie. Przy okazji święta można dowiedzieć się ciekawych rzeczy o Chrzcie Polski, porozmawiać na tematy historyczne (nie mylić z politycznymi!), wywiesić flagę czy odwiedzić groby przodków, w tym bohaterów wojennych. Święto ma charakter państwowy, ale nie jest dniem wolnym od pracy.

Spór o datę

14 kwietnia 966 roku to dzień Chrztu Polski, jednak data ta jest w pewnym sensie umowna. Nikt bowiem nie ma niezbitych dowodów na to, że był to akurat ten dzień. Nie istnieją żadne zachowane dokumenty odnotowujące to wydarzenie, a te gdzie mogły się one znajdować zaginęły niestety setki lat temu. Współczesna wiedza opiera się na odkryciach archeologów, dokumentów stworzonych już po chrzcie i hipotezie, że w pradawnych czasach chrzest udzielany był tylko w Wielką Sobotę. Większość historyków uznaje więc, że odbyło się to w Wielką Sobotę 14 kwietnia 966 roku.

Warto odnotować, że różne spekulacje pojawiają się również co do samego miejsca wydarzeń. Uznaje się że był to Ostrów Lednicki, choć wśród domniemanych miejsc jest też wymieniana Praga, Gniezno czy Poznań.

Badania na temat okoliczności, daty i miejsca Chrztu Polski trwają już ponad 200 lat, z każdym roku powiększa się choćby literatura poświęcona temu zagadnieniu. Choć przeprowadzono wiele badań czy dyskusji, wciąż pozostaje wiele pytań bez odpowiedzi. Przy okazji święta, z pewnością zada je sobie duża część społeczeństwa.

Chrzest Polski

966 rok to data, którą zna większość Polaków, nawet ci bez specjalnej wiedzy historycznej. Z jednej strony jest ona dość łatwa do zapamiętania, ale z drugiej Chrzest uznaje się za początek chrystianizacji ziem polskich oraz symboliczny początek naszego państwa i Kościoła katolickiego. Małżeństwo Mieszka z czeską księżniczką Dobrawą było wynikiem sojuszu zawartego przez księcia Polan z Czechami. Dzięki tej decyzji rozbity został ewentualny sojusz czesko-wielecki, który zagrażał naszym ziemiom. Dołączyliśmy do wspólnoty chrześcijańskiej, ale i ułożyliśmy sobie relacje z silnymi sąsiadami. W owym czasie droga do silnej i humanitarnej Europy prowadziła tylko poprzez chrzest. Wraz z upływem lat na naszych ziemiach wykształciło się państwo z własnym językiem, kulturą i tradycją. Choć mieliśmy różne problemy, atakowali nas sąsiedzi, to jednak nadal jesteśmy na mapie. Sukcesem jest również to, że Polacy nie wstydzą się swoich korzeni i biało czerwonych barw. Święto Chrztu Polski to kolejna okazja, by krzewić patriotyzm i edukować historycznie.

 


Kontakt ze stroną

E-mail: Dotyczy tylko strony internetowej

 
 
Copyright © 2021 Polska Parafia Peterborough. Wszelkie prawa zastrzeżone.