Banner

AdventW naszym życiu wiary, uczniów Pana Jezusa, przeżywających tajemnicę Jego przyjścia i obecności we wspólnocie Kościoła, rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Okres Adwentu, to radosne oczekiwanie na przyjście Pana. Przesłaniem, które do nas dociera poprzez Boże słowo jest wezwanie do czuwania, do nawrócenia, do przyjęcia Boga i Jego woli.

 

 

Adwent wzbudza w nas uczucia i nadzieje, które nam towarzyszą każdego dnia, kiedy rozważamy słowo Boże do nas skierowane. To słowo Boże dotyka naszą codzienność, w której żyjemy, a ta wydaje nam się często trudna i pełna niepokojów o przyszłość. Panująca epidemia oraz codzienne informacje docierające do nas poprzez środki masowego przekazu i zwykłe nasze codzienne doświadczenie, napawają nas bojaźnią o naszą przyszłość. Nosimy to w sobie, jeśli nawet o tym nie mówimy, bo nie patrzymy jedynie na cztery niedziele, które oddzielają nas od Świąt Bożego Narodzenia, ale patrzymy dalej przed siebie pytając, co nas czeka miesiąc po miesiącu, i wyczekujemy drugiego przyjścia Chrystusa. To jest nasza kondycja, ucznia Pana Jezusa, w tym momencie historycznym świata. W każdym roku inaczej przeżywamy czas Adwentu i Bożego Narodzenia, i tak też jest teraz. W brytyjskiej prasie możemy czytać o opiniach dotyczących czasu świątecznego. Nikt nie chce wymazać Bożego Narodzenia z kalendarza, ale akcent jest położony na wydawanie pieniędzy na wyśmienite potrawy i napoje, na czas spędzony z najbliższymi i ewentualne prezenty. „Warto przeżyć te 5 dni by potem zamknąć handel w styczniu” – czytamy w tych rozważaniach.

Warto przeżyć każdy dzień prowadzący nas ku Tajemnicy Bożego Narodzenia, a nie tylko 5 dni socjalnego spędzania czasu. Czas Adwentu pozwala nam spojrzeć z wielką nadzieją na nasze życie. Coś nowego i pięknego nas oczekuje. Jest nim sam Jezus, który do nas przychodzi. Bóg stale przychodzi do każdego z nas przez swoją zbawczą łaskę. Liturgia Adwentu przypomina nam byśmy tego momentu nie przegapili, a tym bardziej nie zlekceważyli, ale wyszli naprzeciw Boga, który przychodzi. Bo przyjście Pana jest zaskakujące.

Adwent uświadamia wierzącemu, że już przeżywa zbawienie, ale zarazem oczekuje na jego pełnię, która ma nadejść. Chrystus przyszedł, ale Kościół pielgrzymujący w czasie oczekuje powrotu Pana.

Początek Adwentu, to również rozpoczęcie drugiego roku Programu Duszpasterskiego przygotowanego przez Konferencję Episkopatu Polski, a poświęconego skupieniu się na Tajemnicy Eucharystii. Temat tegorocznej pracy duszpasterskiej zamykają słowa: „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”. Ma on służyć temu, aby szacunek do najświętszego misterium naszej wiary wzrastał. Wzrost wiary oraz zaangażowania w życie Kościoła dokonuje się przez ciągłe zgłębianie „wielkiej tajemnicy wiary”. Realizujemy go we wszystkich naszych polskich parafiach.

Zewnętrzne ograniczenia sanitarne uniemożliwiają nam często rzeczywistej obecności w przeżywaniu Eucharystii. Uczestnictwo poprzez parafialną posługę internetową daje nam możliwość duchowej łączności z Ofiarą Eucharystyczną będącą źródłem i szczytem naszej wiary. Zachęcam do korzystania z tej możliwości i do nie zatrzymywania się tylko na obrazie, który możemy śledzić, ale do wsłuchania się w Boże słowo i duchowe włączenie się w Eucharystyczną Ofiarę sprawowaną na ołtarzu parafialnym. Wiąże się z tym również nasza wspólna troska o materialne utrzymanie naszych Parafialnych Kościołów i Ośrodków. O tę troskę bardzo proszę.

Nasze kościoły są otwarte by umożliwić prywatną modlitwę i adorację Najświętszego Sakramentu. „Adoracja eucharystyczna nie jest niczym innym jak tylko oczywistym rozwinięciem celebracji eucharystycznej, która sama w sobie jest największym aktem adoracji Kościoła” – Benedykt XVI. Trwanie na adoracji stwarza możliwość wejścia w zupełnie wyjątkową relację z Tym, którego przyjmujemy w trakcie Eucharystii.

Przygotowaliśmy również szczegółowy program naszych pielgrzymek Polskiej Misji Katolickiej, Bożego Ciała, Wesołego Dnia Dziecka oraz Dni Młodych. Ich realizacja będzie uzależniona od decyzji sanitarnych władz państwowych. Będziemy o tym na bieżąco informować wspólnoty parafialne.

Pan jest blisko. Żyjmy napełnieni radością Jego obecności.

Ks. Prał. Stefan Wylężek

Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii


Kontakt ze stroną

E-mail: Dotyczy tylko strony internetowej

 
 
Copyright © 2021 Polska Parafia Peterborough. Wszelkie prawa zastrzeżone.